Văn hóa SACA

Sứ mệnh doanh nghiệp

Tận hưởng các sản phẩm nội thất và phần cứng rẻ và tốt, an toàn và thoải mái cho tất cả con người.

Tầm nhìn doanh nghiệp

Trở thành nhà sản xuất các sản phẩm phần cứng gia dụng hàng đầu thế giới.

Những giá trị cốt lõi

Trung thực thực dụng, Tập trung chuyên nghiệp, Không ngừng đổi mới, Cùng nhau phát triển.

Khái niệm thương hiệu

Phần cứng tinh tế, trái tim không bóng mờ, Đạt được thương hiệu hàng thế kỷ đồng hành cùng hàng tỷ gia đình trên thế giới mãi mãi.

Khái niệm kinh doanh

Định hướng thị trường, thúc đẩy bởi khoa học và công nghệ, tồn tại bằng chất lượng và phát triển bằng đổi mới.

Khái niệm quản lý

Quản lý khoa học, vận hành hệ thống; Khai thác tối đa mọi thứ.

Khái niệm sản xuất

Số hóa, trí tuệ và sinh thái.

Khái niệm dịch vụ

Tuân thủ các quy tắc dịch vụ năm sao cẩn thận, tận tâm, chu đáo và kiên nhẫn.

Khái niệm hợp tác

Tôn trọng khách hàng, hiểu nhà cung cấp và đạt được sự phát triển chung của ba bên thông qua kết quả đôi bên cùng có lợi và đôi bên cùng có lợi.