Thông tin cơ bản

Viết tắt chứng khoán: độ chính xác SACA

Mã chứng khoán: 300464

Sàn giao dịch niêm yết: Sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến

Ngày ra mắt: 10/6/2015

Tên nhà tài trợ: GF Securities Co., Ltd.

Địa chỉ đăng ký: Số 3 đường Keye, Khu công nghiệp, Thị trấn Beijiao, Quận Thuận Đức, Thành phố Phật Sơn, Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Địa chỉ văn phòng: Số 3 đường Keye, Khu công nghiệp, Thị trấn Beijiao, Quận Thuận Đức, Thành phố Phật Sơn, Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Vốn đăng ký: 353.122.175 (RMB)

Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm phần cứng chính xác; Sản xuất và kinh doanh thiết bị lắp ráp tự động và dịch vụ kỹ thuật; Hoạt động và làm đại lý trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu các loại mặt hàng và công nghệ (trừ những mặt hàng, công nghệ nhà nước hạn chế hoặc cấm xuất nhập khẩu) Những mặt hàng liên quan đến giấy phép phải hoạt động có giấy phép hợp lệ) (Các dự án được phê duyệt theo quy định của pháp luật không được bắt đầu hoạt động kinh doanh trừ khi được sự chấp thuận của các bộ phận liên quan.)

Trang Internet quốc tế của công ty: www.sh-abc.cn

Email quan hệ nhà đầu tư : sec@sh-abc.cn

Hotline chủ đầu tư: 0757-26332400